ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอม

ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอม

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง...ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้: Facebook Line