โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน ในวันที่ 12 และ 15 สิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง🥰🥰🥰 กิจกรรมประกอบด้วย ฐานความรู้ด้านภาษาอาเซียนโดยวิทยารับเชิญ - คุณครูพิทักษ์ ป้อมล้อม จากโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก และ ครูอังคณา ชมภูใหล จากโรงเรียนบ้านโป่งแดง และกิจกรรมการแสดง 10 ประเทศอาเซียน โดยนักเรียนโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.3

แชร์ข่าวนี้: Facebook Line