คณะครูโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ

คณะครูโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อมอบคู่มือพร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้: Facebook Line