กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

แชร์ข่าวนี้: Facebook Line