การจัดการเรียนรู้แบบ ON HAND

อนุบาล 2

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

อนุบาล 3/1

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

อนุบาล 3/2

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 1

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
1 ภาษาอังกฤษ

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
1 ภาษาอังกฤษ

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
1 ภาษาอังกฤษ

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 3

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 4

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

ประถมศึกษาปีที่ 6

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ใบงานสำหรับนักเรียน

# วิชา ดาวน์โหลด
* ไม่มีข้อมูล

*อัพเดทข้อมูล เมื่อ 13 ส.ค. 64