ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 64)

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ รร.ปลอดภัยรอบด้าน Plan 64

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ รร.ปลอดภัยรอบด้าน Plan 64 (11 ส.ค. 64)

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอาเซียน (9 ส.ค. 64)

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2564

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2564 (29 ก.ค. 64)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 (28 ก.ค. 64)

ค่ายปลุกพลัง KID 64

ค่ายปลุกพลัง KID 64 (24 ก.ค. 64)

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน (12-13 ก.ค. 64)

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง (30-31 มิ.ย. 64)

อบรมต้านภัยยาเสพติด

อบรมต้านภัยยาเสพติด (26 มิ.ย. 64)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 (24 มิ.ย. 64)

แจกบทเรียน On-Hand

แจกบทเรียน On-Hand (6 มิ.ย. 64)

มอบทุน กสศ. นักเรียนที่ปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุน กสศ. นักเรียนที่ปัจจัยพื้นฐานยากจน (14 พ.ค. 64)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (9 เม.ย. 64)

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (6 เม.ย. 64)

ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 64)

อบรมแกนนำเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

อบรมแกนนำเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ (27 มี.ค. 64)

โครงการเปลี่ยนคนเดิมเป็นคนใหม่

โครงการเปลี่ยนคนเดิมเป็นคนใหม่ (26 มี.ค. 64)

โครงการกำจัดขยะในโรงเรียน

โครงการกำจัดขยะในโรงเรียน (25 มี.ค. 64)

โครงการอนามัย New normal

โครงการอนามัย New normal (20 มี.ค. 64)

นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหารพันธุ์ดี

นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหารพันธุ์ดี (12 มี.ค. 64)